Whistleblowing

Naše organizace je postavená na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Protiprávní či neetické jednání je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém - etickou linku - postavenou na důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení.
K čemu etická linka slouží?

Zaměstnanci, smluvní partneři, společníci a členové volených orgánů organizace mohou prostřednictvím etické linky oznámit podezření na porušení právních předpisů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a navazující české právní úpravy (“Právní předpisy”) či porušení etických norem, které se organizace zavázala dodržovat. Oznámení mohou být podána i anonymně. Oznámením a oznamovatelům vymezeným v Právních předpisech jsou garantována práva vyplývající z Právních předpisů, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování je oznamovatel vyrozuměn, pokud s námi zůstane v kontaktu.

Jak oznámení prostřednictvím etické linky učinit?

Online oznámení
Přímý odkaz na webovou stránku s formulářem pro oznámení (doporučujeme použít prohlížeč Google Chrome / Microsoft Edge): https://georgitransporte.whistlelink.com

Telefonní linka
Zavolejte na telefonní číslo: +420 226 288 361

Osobní oznámení
Sjednejte si schůzku u příslušné osoby:
  • Mgr. Jaroslav Šuchman, LL.M., jsprislusnaosoba@fairdata.cz, tel: +420 734 525 796
nebo
  • Mgr. Ing. Jana Duchková, jdprislusnaosoba@fairdata.cz, tel: +420 608 275 474

 Externí oznamovací systém

Oznámení vymezená v Právních předpisech lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, viz https://oznamovatel.justice.cz.