Denně přepravujeme nebezpečné náklady
Nejrozmanitější klasifikace nebezpečných látek a substancí   

Vaše zboží nás pohání vpřed. Dekády zkušeností, nejmodernější vybavení a kvalifikovaný personál se postarají o to, že Vaše nebezpečné zboží bude doručeno s největší péčí.

Naše flotila vozů je vybavena podle předpisů ADR. Každý řidič má požadované osvědčení ADR a vlastní osobní ochranné vybavení. 
Kontrola platnosti všech požadovaných osvědčení pro přepravu nebezpečného zboží je samozřejmostí a součástí našich procesů kontroly kvality.
Při příjmu zakázky kontrolujeme povinnost označení a specifické předpisy zemí. Pokud by bylo nutné dbát na specifické předpisy pro přepravu Vašeho nebezpečného zboží, upozorníme Vás na to a zpracujeme optimální řešení Vašich požadavků.
Profil 
  • Zkušeností získané za desetiletí v oblasti přepravy nebezpečného zboží
  • Přepravy s řízenou teplotou i v oblasti přepravy nebezpečného zboží
  • 24 hodin servis – také u krátkodobých zakázek
  • Vybavení ADR na každém voze
  • Všichni řidiči jsou proškoleni ADR v nástavbových kurzech 1 a 7 (výbušné  látky)
  • Proškolený a způsobilý doprovod transportu až do místa vykládky
  • EX III chráněné vozidlo s válečkovými drahami
  • Povolení podle §7 zákona o výbušninách
  • Doklad o způsobilosti podle § 20 zákona o výbušninách
  • Souvislé další vzdělávání
   

Profil


Přeprava radioaktivních látek


      

Momentky   

-->