Vpřed společně - s GEORGI!  

Jako jedna z předních společností v oblasti náhradní letecké přepravy v Evropě řešíme v GEORGI Transporte logistické úkoly našich zákazníků. Vzhledem k tomu, že se oblast logistiky neustále mění, poradíme si s požadavky zákazníků díky moderní technice a velmi dobře proškolenému personálu.
   
Kromě naší hlavní činnosti, jsme se od roku 2000 specializovali na přepravu vysoce citlivých zásilek v oblasti bezpečnostní, s vysokou přidanou hodnotou, léčiv a  nebezpečného zboží. K naší nabídce služeb patří také přeprava motorů, nadměrných nákladů a doprovod a ochrana transportů. 
Vždy nejlepší rešení  
Vždy se snažíme najít nejlepší řešení pro naše zákazníky a ve velmi krátké době reagovat na přání a zadání, věrni mottu „ Neznáme slovo nejde“. 
Vybudovaný rodinný podnik   
Firma GEORGI Transporte byla vybudována jako rodinný podnik a dodnes si zachovala svůj charakter. Od roku 1994 je společnost úspěšně vedena Jürgenem Georgi, synem zakladatele firmy Siegfrieda Georgi.
900 zaměstnanců    
S 900 zaměstnanci v rámci skupiny GEORGI Group, moderní flotilou s více než 300 vozidly a vlastním vozovým parkem v Mörfeldenu (Frankfurt nad Mohanem) působíme po celé Evropě.   
 • Naše filozofie

  Georgi Transporte

  Naše
  filozofie

Naše filozofie 

Jednání orientované na zákazníka stojí v popředí veškerého našeho snažení. Odborně kompetentní, svědomitý a partnerský přístup k našim zákazníkům patří již od počátku k samozřejmostem a silným stránkám naší společnosti. Jen spokojení zákazníci zajistí dlouhodobý podnikatelský úspěch a tím naše pracovní místa.

Optimalizace a stálé zlepšování našich služeb  jsou naší prioritou. Důkladně rozebíráme cílové představy našich zákazníků a nabízíme jim individuální služby, které jsou orientovány na jejich specifické potřeby. Moderní vybavení, zodpovědné využívání našich zdrojů a informovanost zaměstnanců i partnerů je naším příspěvkem k ochraně životního prostředí a zdraví.
  

  

Motivace zaměstnanců  je předpokladem pro důvěryhodnou a efektivní spolupráci v rámci našeho týmu. Proto máme zaměstnance, kteří umějí více než jen plnit jim svěřené úkoly. Každý jednotlivec je přesvědčen o výhodách svého snažení a ví, že zastupuje a spoluvytváří společnost.

Angažovanost a odhodlání  umožňují našim zaměstnancům rozpoznat problémy, samostatně se rozhodovat a přicházet s nápady a řešeními pro nejrůznější požadavky.

Týmová práce  je motorem pro realizaci našich cílů. Jen takto je možné pozitivně reagovat na změny trhu a získat další spokojené zákazníky díky vysoké kvalitě a modernímu vybavení.
 • Ruku v ruce s životním prostředím

  Životní prostředí

  Ruku v ruce s
  životním
  prostředím

Životní prostředí 

Jelikož žijeme v Evropě, je jedním z našich cílů co nejméně zatěžovat životní prostředí. Sami po sobě požadujeme neustále snižovat emise a spotřebu pohonných hmot. Proto společnost GEORGI Transporte spoléhá na moderní flotilu nákladních vozů, která splňuje emisní normu EURO 6. Náš vlastní vozový areál s dílnou a STK kontrolou se stará o to, aby naše vozy splňovaly tyto vysoké nároky. 
   
Školení řidičů
Kromě toho pravidelně školíme naše řidiče, abychom podporovali úsporný a ekologický způsob jízdy. Dále jsou podporováni moderním telematickým systémem.

   
Investice do logistiky 
Nejen na silnicích se můžeme zasazovat o ochranu životního prostředí. Investicemi do stále se zlepšujícího systému logistiky a zaměstnanců se snažíme znatelně redukovat počet prázdných jízd.

   
Zlepšení bilance klimatu 
Za účelem zlepšování stavu klimatu podporujeme technologie šetrné k životnímu prostředí a snažíme se o stálé zlepšování, které prospěje jak naším zákazníkům, tak i životnímu prostředí.  
 • Již 5 desetiletí jsme zde pro Vás

  Georgi Transporte

  Již 5 desetiletí
  jsme zde pro Vás

Certifikáty