Desetiletí zkušeností v náhradní letecké nákladní preprave  

Na letištích Evropy jako doma. Nákladní vozy s automatickým nakládacím zarízením zajištují bezpecnou nakládku a vykládku. Vysouvací váleckové dráhy umožnují jak provádení speciálních preprav a preprav nadmerných nákladu, tak také klasickou náhradní leteckou dopravu a prepravu leteckých motoru. Speciální nástavby, jakož i individuální bezpecnostní technika nám umožnují profesionální zacházení pri preprave s vysokou pridanou hodnotou a vysoce rizikového zboží. Jak preprava nebezpecného zboží, tak i bezpecné skladování výbušnin a radioaktivních látek patrí k certifikované nabídce služeb naší spolecnosti.   
Naši ridici jsou školeni podle predpisu o bezpecnosti v letectví. Znalosti a potrebné doklady jsou pravidelne kontrolovány. K základní kvalifikaci našich ridicu patrí samozrejme všeobecné školení o zajištení nákladu, ale i speciální školení v technikách kurtování, zejména v oblasti prepravy motoru. 
Profil 
 • Nejvetší nemecká prepravní spolecnost pro náhradní leteckou prepravu
 • Cástecné nebo kompletní náklady (LTL,FTL)
 • Prepravní sít po celé Evrope
 • Rešení prepravy pro Váš náklad
 • Sledování prepravy v reálném case
 • Vysoce moderní dispozicní systém, nejnovejší IT
 • Nejmodernejší vybavení pro bezproblémovou prekládku a bezpecnou prepravu
 • Stále povolení dopravních výjimek pro vetšinu evropských zemí
 • Dlouhé nákladní vozy s 50% navýšením objemu
 • Approved Haulier
 • Centrální poloha areálu nedaleko frankfurtského letište
 • dostupnost 24 / 7 / 365
        

Momentky