Přepravní logistika příští generace 

Als einer der führenden Unternehmen im Bereich des Luftfrachtersatzverkehrs in Europa stellen wir uns bei GEORGI Transporte den Logistikaufgaben unserer Kunden. Da die Logistik-Branche ständig in Bewegung ist, stellen wir uns unseren Kundenanforderungen mit mordernster Technik und sehr gut geschultem Personal.
  
Kromě naší hlavní činnosti, kterou je náhradní letecká nákladní přeprava, jsme se od roku 2000 specializovali na přepravu vysoce citlivých zásilek v oblasti bezpečnostní, s vysokou přidanou hodnotou, léčiv a  nebezpečného zboží. K naší nabídce služeb patří také přeprava motorů, nadměrných nákladů a doprovod a ochrana transportů.
Vždy lepší řešení  
Snažíme se najít pro naše zákazníky vždy to nejlepší řešení a i ve velmi krátké době reagovat na přání a zadání, věrni mottu „ to nejde, neexistuje“. Pozn. překladatele:  „Neznáme výraz to nejde“
vybudovaný rodinný podnik  
Firma GEORGI Transporte byla vybudována jako rodinný podnik a dodnes si zachovala svůj rodinný charakter. Od roku 1994 je společnost úspěšně vedena Jürgenem Georgi, synem zakladatele firmy Siegfrieda Georgi.
500 zaměstnanců  
S 500 zaměstnanci v rámci skupiny GEORGI Group, s moderní flotilou s více než 300 vozidly a s vlastním vozovým parkem v Mörfeldenu (Frankfurt nad Mohanem) působíme po celé Evropě.
 • Naše filozofie

  Georgi Transporte

  Naše
  filozofie

Naše filozofie 

Jednání orientované na zákazníka stojí v popředí veškerého našeho snažení. Odborně kompetentní, svědomitý a partnerský přístup k našim zákazníkům patří již od počátku k samozřejmostem a silným stránkám naší společnosti. Jen spokojení zákazníci zajistí dlouhodobý podnikatelský úspěch a tím naše pracovní místa.

Optimalizace a stálé zlepšování našich služeb jsou naší snahou. Rozebíráme důkladně cílové představy našich zákazníků a nabízíme jim diferenciované služby, které jsou zcela orientovány na jejich specifické potřeby. Moderní vybavení, odpovědné využívání našich zdrojů, informovanost zaměstnanců a partnerů je naším příspěvkem k ochraně životního prostředí a zdraví.
 

  

Motivace zaměstnanců je předpokladem pro důvěryhodnou a efektivní spolupráci v rámci našeho týmu. Proto máme zaměstnance, kteří umějí více než jen plnit jim svěřené úkoly. Tak je každý jednotlivec přesvědčen o výhodách svého snažení a ví, že zastupuje a spoluvytváří společnost.

Angažovanost a odhodlání umožňují našim zaměstnancům rozpoznat problémy, samostatně se rozhodovat a přicházet s nápady a řešeními pro nejrůznější požadavky.

Týmová práce je motorem pro realizaci našich cílů. Jen tak se podaří reagovat pozitivně na změny trhu a získat další trhy díky vysoké kvalitě a modernímu vybavení.   

 Georgi Group

 Silní ve svazku 

LTL- a FTL-Transporte – společnost GEORGI Group zahrnuje čtyři firmy, které pokryjí veškerou náhradní přepravu leteckých zásilek. My jsme odborníky v našich stávajících oborech. Dodáváme perfektní řešení pro každý transport a využíváme přitom synergií naší podnikatelské skupiny: 

IJsem pro silné a udržitelné partnerství
Jürgen Georgi, majitel a generální ředitel společnosti
GEORGI Transporte
   
 • Ruku v ruce s naším životním prostředím

  Životní prostředí

  Ruku v ruce s
  naším životním
  prostředím

Životní prostředí 

Jelikož žijeme v Evropě, je jedním z našich cílů co nejméně zatěžovat životní prostředí. Požadavkem na nás samotné je neustále snižovat emise a spotřebu pohonných hmot. Proto společnost GEORGI Transporte  spoléhá na moderní flotilu nákladních vozů, které splňují emisní normu EURO 6. Náš vlastní vozový areál s  dílnou a zkušebnou TÜV se stará o to, aby naše vozy splňovaly tyto vysoké nároky. 
  
FahrerschuŠkolení řidičůlung 
Kromě toho školíme pravidelně naše řidiče, abychom podporovali hospodárný a ekologický způsob jízdy. Dále jsou podporováni moderním telematickým systémem.

  
Investice do logistiky 
Investice do logistiky Nejen na silnicích se můžeme zasazovat o ochranu životního prostředí. Ale také investicemi do stále lepšího systému logistiky a zaměstnanců se snažíme znatelně redukovat počet prázdných jízd.

  
Zlepšení bilance klimatu 
Abychom neustále vylepšovali naší stav klimatu, podporujeme technologie přátelské k životnímu prostředí a snažíme se o stálé zlepšování, které prospěje jak naším zákazníkům, tak i životnímu prostředí.  
 • Již 5 desetiletí zde pro Vás.

  Georgi Transporte

  Již 5 desetiletí
  zde pro Vás.

Certifikáty